Wood Force

Wood Processing & Energy

Träbearbetande företag verkar i en konkurrensutsatt verklighet där väl utförda och produktiva anläggningar är villkor för hög lönsamhet och god miljö.
Projektutveckling

Med idéer baserade på praktisk erfarenhet från ett brett utbud av realiserade projekt, tekniska/ ekonomiska studier och den dagliga driften av träbearbetnings-anläggningar tar vi på oss alla uppgifter med avsikt att överträffa våra kunders förväntningar.

Vi vet vad vi gör!

Industriplanering

För att planera en bransch, eller en del därav, måste varje processsteg noggrant analyseras, dimensioneras och utformas, inte bara för den kommande produktionen, utan också för installation, service, underhåll, logistik och, inte minst, för att förbereda för en god och säker arbetsmiljö och en grönare framtid.

Vi vet hur man uppnår detta!

Försäljning

Under anbudsprocessen samordnar vi alla erbjudanden, främst från de leverantörer vi representerar, och presenterar ett komplett paket med erbjudanden till vår kund. Vi tar också del av inköpsförfarandet och genomförandet av projektet från första idén till installationen, uppstart och tills leveransen accepteras av vår kund.

Vi vet hur man tillfredsställer kunder!

Wood Force

Om oss

Vi på Wood Force har lång erfarenhet från planering, projektutveckling och produktion inom träindustrin och tar i samarbete med kunden fram allt från idé till färdigt förslag på enskilda anläggningar eller hela industrier. Vi är med i hela processen från upphandling till godkänd leverans.